Kolesarski vzpon na Žavcarjev vrh

Kratek opis poti:

Destinacija je bila vsem znana. V Bresternici se nas je zbralo 27, najmlajši je bil star komaj 9 let. Vzpon na Žvacarja je potekal homogeno. Po 2 km smo se ustavili na izviru vode in napolnili bidone. Štirikrat smo se ustavili, da smo se spočili, vmes nas je dobila celo BKTV in nas pointervjujala. To je bil zadnji letošnji kolesarski izlet v sezoni. Za povratek domov je vsak prekolesaril še nekaj km. Vzpon je potekal v okviru 60. letnice koče na Žavcarjevem vrhu pod organizacijo PD Maribor Matica.

Utrinki s poti

« 1 of 5 »

Show Comments