Medžimurje s potepini

Obiskane točke po dnevih

1.dan – 93,6 km, ravninska

Maribor, Rače, Pragersko, Spodnje Jablane, Cirkovce, Lovrenc na Dravskem polju, Apače, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Ptuj (Ptujski grad), Dornava (dornavski grad), Zamušani, Podgorci, Velika Nedelja (grad), Ormož, Središče ob Dravi

2.dan – 87,5 km, ravninska

Središče ob Dravi (meja SLO-HR), Trnovec, Nedelišće, Čakovec (ogled starega mestnega jedra), Ivanovec, Prelog, Sveta Marija, Donja Dubrava, Legrad (sotočje Drave in Mure), Kuzminec, Rasinja, Čukovec pri Ludbregu

3.dan – 75 km, nekaj vzponov, sicer ravno

Čukovec pri Ludbregu, Ludbreg, Vrbanovec, Kelemen, Zbelava, Varaždin (grad, glavni trg), Petrijanec, Cestica, Vratno Donje, Vinica (arboretum z gradom), Vratno Donje, Zavrč (meja SLO-HR), Goričak, Drenovec (kmečki turizem Pungračič)

4.dan – 76 km, nekaj vzponov

Drenovec, Goričak, Zavrč, Grad Borl, Cirkulane, Slatina, Spodnji Leskovec, Zg. Leskovec, Sp. Leskovec, Soviče, Videm pri Ptuju, Sp. Šturmovci, Markovci, Budina, Ptuj (Restavracija Ribič, Ptujski grad), Maribor (ob Dravi)

Več podrobnosti o poti in vtisi posameznikov so dosegljivi na TUKAJ.

Video in slikovni utrinki s poti

« 1 of 4 »
Show Comments